Praktijkondersteuning (POH)

Huisartsen leveren steeds meer zorg aan de chronische zorgvrager en worden daarbij ondersteund en begeleidt door de praktijkondersteuner (POH). Deze groepen zijn onder andere ouderen, pati├źnten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), COPD en astma. Verder kijkt de praktijkondersteuner (POH) ook naar pat├źnten met verhoogde risico op hartvaatziekte.

De praktijkondersteuner (POH) werkt volgens protocollen, werkwijzen en richtlijnen. Daarnaast wordt er intensief overlegd met de huisartsen.

http://huisarts-ridha.praktijkinfo.nl