Praktijkondersteuning (POH)

Huisartsen leveren steeds meer zorg voor bepaalde groepen en worden daarbij ondersteund en begeleidt door de praktijkondersteuner (POH). Deze groepen zijn onder andere ouderen, patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), COPD en astma. Verder kijkt de praktijkondersteuner (POH) ook naar  patënten met verhoogde risico op hartvaatziekte.

De praktijkondersteuner (POH) werkt volgens protocollen, werkwijzen en richtlijnen. Ook wordt er intensief overlegd met de huisartsen.

http://huisarts-ridha.praktijkinfo.nl