De praktijkondersteuner (POH)

Huisartsen leveren steeds meer zorg aan de chronische zorgvrager en worden daarbij ondersteund en begeleidt door de praktijkondersteuner (POH). Deze groepen zijn onder andere ouderen, patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), COPD en astma. Verder kijkt de praktijkondersteuner (POH) ook naar patënten met verhoogde risico op hartvaatziekte.

De praktijkondersteuner (POH) werkt volgens protocollen, werkwijzen en richtlijnen. Daarnaast wordt er intensief overlegd met de huisartsen.

De praktijkondersteuner heeft net als de huisarts het beroepsgeheim en mag zonder uitdrukkelijke toestemming, geen medische informatie over patiënten aan derden verstrekken. Ook niet aan echtgenoot/echtgenote, ouders kinderen en andere sociale contacten.

http://huisarts-ridha.praktijkinfo.nl